Chief Patron
Dr. Madhabananda Kar
Executive Director, AIIMS, Jodhpur
Patrons
Prof. Kuldeep Singh
Dean Academics, AIIMS, Jodhpur
Prof. M.K. Garg
Medical Superintendent, AIIMS, Jodhpur
Executive Committee
Dr Rajesh Kumar Dr Sameer Taywade Dr J K Bhagat Dr B Venkat Ratnam
Dr Karun Sethi Dr Tarun Jain Dr Anshu Rajnish Sharma Dr Harkirat Singh
Dr Ankit Watts Dr Arun Ravi John Dr Kamaldeep  
Scientific Committe
Dr Harkirat Singh
(President - SNMI)
Dr E Prabhu
(President elect - SNMI)
Dr Ankit Watts
(Secretary HQ - SNMI)
Dr Rakesh Kumar
(Editor-in-chief, IJNM)
Dr Anshu Rajneesh Sharma
(Dean, ICNM)
Dr Rajesh Kumar
(Organising Chairman – SNMICON 2023)
Dr Sameer Taywade
(Organising Secretary)
 
National Advisors
Prof. Sanjay Gambhir Prof. B R Mittal Prof. Venkatesh Rangarajan Prof. C S Bal
Dr Vikram Lele Prof. Rakesh Kumar Prof. Anish Bhattacharya Dr Anshu Rajnish Sharma
Air Commodore Dr Ashok Dash Dr B K Krishna Dr K Kumaresan Dr K G Kallur
Dr Kavita N Reddy Prof. Shanmuga Sundaram Dr Partha S Chaudhary Prof. PK Pradhan
Prof. G S Pant Prof. A K Shukla Prof. Baljinder Singh Dr Anil Kumar Mishra
Dr Pankaj Tandon Dr A K Mandal Dr Rajneesh Sharma Chetan Patel
Dr Madhavi Tripathi Dr Sandip Basu Dr Nilendu Purandare Dr Tekchand Kalawat
Dr Ishita B Sen Dr Parmeshwaran Dr Nandini Pandit Dr Archi Agrawal
Dr HV Sunil Dr Dhanpati Halanaik Dr Kanhaiya Agrawal Dr Sudipto Chakraborty
Dr Aruna Kaushik Prof. G Bandopadhyaya Dr M R A Pillai Dr Ramamoorthy
Dr Sharmila Bannerjee Dr Jaya Shukla Dr Manish Dixit Dr Pradip Chaudhari
Dr Ashish K Jha Mrs. Sneha Mithun Mr. Rajnath Jaiswar Dr Priyanka Gupta
Dr Subash Kharuka Dr Shivanand Bhushan    
International Advisors
Dr Amol Takalkar
(USA)
Dr Gary Ulaner
(USA)
Dr Richard Wahl
(USA)
Dr Munir Ghesani
(USA)
Dr. Abass Alavi
(USA)
Dr Vikas Prasad
(USA)
Dr Helen Nadel
(USA)
Dr. Narainder Gupta
(USA)
Dr Sharmila Dorbala
(USA)
Dr. Rodney J. Hicks
(Australia)
Dr. Dale Bailey
(Australia)
Prof. Jean-François GESTIN
(France)
Dr Patrick Flamen
(Belgium)
Dr Gopinath Gnansegran
(UK)
Dr. Michael S. Hofman
(Australia)
Dr. Frank Rosch
(Germany)